Domain Services

Starter Hosting

Reseller Hosting

VPS/Dedicated

Turbo Cloud Server

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập Tên thành viên hoặc Email. Một dấu hiệu xác nhận sẻ gởi cho bạn. Khi bạn nhận được dấu hiệu, bạn mới có thể đổi mật khẩu cho tài khoản.

Đại diện khu vực Tây Nguyên và Miền Trung

Công ty Phần Mềm ActiveSoft.

Địa chỉ: 100/5 Đường Ama Khê, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Số điện thoại: 0262. 3704888   -   Fax: 0262. 3811851

Hotline: 0913 642 238  -  Mr. Quang Phúc

Special Promotion
promo
Don't miss the chance to order any of our hosting packages for this low price! Hurry... The promotion ends soon!

Thành Viên Loginfacebook twitter rss

What is Cloud Hosting?

cloud hostingLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.
Learn more

Powered by Wind Energy

wind energyLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.
Learn more

Sophisticated Hardware

hardwareLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.
Learn more